Tour de France: Overzicht GPM-Systemen sinds 1903


In de onderstaande tabel is per jaar het volgende aangegeven:
  1. Kolom 1: Het jaar in kwestie.
  2. Kolom 2: Aantal Bergen in de Database die tellen voor het GPM. In principe betreft dit de categoriën HC (vanaf 1979), 1 en 2.
  3. Kolom 3: Aantal Bergen in de Database die niet meetellen voor het GPM. Dit komt alleen voor in de periode van voor 1933.
  4. Kolom 4: Ging de Tour dat jaar met de klok mee (eerst de Alpen) of juist niet (eerst de Pyreneeën)?
  5. Kolom 5: Welk GPM-systeem is van toepassing? Legenda: GPM = GPM systeem zoals we dat nu kennen, Quasi GPM = GPM Systeem van 1910-1932 gebaseerd op het systeem 1933, Prize GPM = Beperkte GPM gekoppeld aan een specifiek prijsbedrag, Geen = Geen GPM van toepassing.
  6. Kolom 6: Toelichting op het vigerende GPM-Systeem, zowel qua categoriën als qua puntentelling.